Vorm

Sa ei pea kindlat vormi täitma, kuid komitee soovitab tungivalt täita nende poolt välja arendatud näidisvormi.

Lae alla kaebuse esitamise näidisvorm

Keel

Pead kaebuse esitama ühes ÜRO-s kasutuses olevatest keeltest: inglise, prantsuse, araabia, hiina, hispaania või vene keeles.

Sisu

Oma avalduses pead selgelt ära tooma:

  • oma täieliku nime, rahvuse, sünnikuupäeva ja kontaktandmed
  • riigi, mis sinu õigusi rikkus
  • milliseid inimõigusi rikuti
  • kuidas neid rikuti (mis juhtus, kronoloogilises järjekorras, algusest lõpuni)
  • millal see juhtus
  • millised riigiasutused või –ametnikud olid kaasatud
  • detailne kirjeldus selle kohta, kuhu oled rikkumisest kaevanud (millistele asutustele või ametnikele oled selle olukorra üle kaevanud ja mis nad vastasid, alates esimesest kaebusest kuni viimase otsuseni)
  • avaldusele tuleb lisada allkiri ja kuupäev

Sinu avaldus peab olema selga ja arusaadav ja sisaldama piisavalt faktidel ja seadustel põhinevaid väiteid, et näidata, et rikkumine toimus. Ürita kirja panna vaid faktid ja probleemid, mis seostuvad kaevatava rikkumisega. Aitamaks inimõiguste komiteel paremini juhtunut mõista, ürita hoida tekst lihtne, teemale keskendunud ja väldi emotsionaalset või halvustavat keelekasutust.

Dokumendid

Pead avaldusele lisama kõik kaevatava olukorraga seonduvad dokumendid (eriti esitatud kaebused ja saadud vastused). Kui kirjutad kellegi teise nimel, pead lisama advokaadivolikirjad, mis sind avaldama volitavad. Kui need dokumendid ei ole ÜRO töökeeltes, pead lisama nende dokumentide täieliku tõlke või tõlgitud kokkuvõtte.

Tähtajad

Peaksid oma avalduse esitama niipea, kui võimalik peale kõigi kättesaadavate riiklike kaebemehhanismide ammendamist. Avaldus koos kõigi lisadokumentidega tuleks saata komiteele niipea, kui võimalik. Avalduse saatmiseks pole kindlat tähtaega, kuid kui see on saadetud 5 aastat peale riiklikku otsust, võib komitee selle läbivaatamisest keelduda.

Aadress

Kaebused tuleb saata järgneval aadressil:

Petitions and Inquiries Section
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10
Switzerland

Tasuta õigusabi

Sul ei ole õigust tasuta advokaadile, kes esindaks või abistaks sind komiteele kaebuse esitamisega. Kui soovid advokaati palgata, pead arvestama, et pead tema teenuste eest ise maksma. Üksikasjalik informatsioon selle kohta, mida oma avaldusse kirjutada, on kättesaadav inimõiguste komitee veebisaidil.

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019