Teabenõue

Kui küsid riigiasutuselt avalikku teavet, mis on üldiselt kättesaadav, ei pea sa selgitama, miks teavet vajad.

Võid riigiasutuselt avalikku teavet nõuda ükskõik, millises vormis – suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt. 

Loe lisaks, kui soovid teavet, mis ei ole avalikult kättesaadav, vaid on piiratud juurdepääsuga.

Aeg

Kui sinu teabenõue ei vaja asutuselt lisategevusi, peaks nad teabe esitama 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisest. Kui teabenõue vajab asutuselt lisategevusi, tuleks teave esitada 15 tööpäeva jooksul ja teabenõuet esitanud isikut tuleks teavitada viivitusest. Teavet tuleks esitada suuliselt, kirjalikult, ja kus võimalik, ka elektroonilise side kaudu.

Teenustasud

Kui  sinu teabenõue ei nõua riigiasutuselt lisategevusi, tuleks teavet anda tasuta. Kuid riik võib nõuda, et katad kulud, mis on vajalikud sinu poolt otsitava teabe leidmiseks või kopeerimiseks. Igal juhul ei või tasu teabe eest ületada asutuse poolt tehtud kulutusi sinu nõude täitmiseks.

Keeldumine ja selgitus

Riigiasutused ei saa keelduda nende käes olevale avalikule teabele juurdepääsu andmisest. Kui asutus osaliselt või täielikult keeldub sulle andmast juurdepääsu avalikule teabele, mida ta valdab, peab ta väljastama kirjaliku otsuse selgitades:

  • motivatsiooni, tuues ära põhjused, miks nõutud teabele juurdepääsu ei antud
  • sellise keeldumise seaduslikku alust, kaasa arvatud viide seadusele või valitsuse määrusele
  • edasikaebamise menetluskorda ja tähtaegu, kui sa selle otsusega ei nõustu

Kuidas kaevata

Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata, kui sulle ei antud juurdepääsu avalikule teabele.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm