Edasi kaebamine

Madalamate astmete kohtute otsuseid saab edasi kaevata. Tavaliselt on kriminaalmenetluses kaks edasikaebamise astet.

Võid otsuse edasi kaevata, kui sa ei nõustu kohtu tõlgendusega asjaoludele või seadusele. Kui arvad, et madalama kohtuastme otsus oli ebaõiglane, kuna sinu teatud õigusi süüdistatavana rikuti menetluse käigus, pead seda kirjutama oma kaebuses. Loe pikemalt teistest viisidest, kuidas kaevata oma õiguste rikkumiste peale.

Edasikaebamiseks kõigis asjades ja vaidlustes ei ole automaatset õigust, ent kui seda lubatakse, peab apellatsioonikohus järgima kõiki õiglase kohtumõistmise nõudeid.

Edasikaebamise astmed:

1. aste: apellatsioonikohus või kõrgema astme kohus

Enamik madalama astme kohtu otsuseid on võimalik edasi kaevata kõrgema astme ehk apellatsioonikohtusse (ringkonnakohtusse). Läbivaatamise menetluses on apellatsioonikohtul samad õigused kaasust läbi vaadata kui madalama astme kohtul. See hõlmab kõiki vaidlusi kohtuasja asjaolude üle ja seaduste õiget kohaldamist.

Üldiselt on sinu õigused ja kohustused apellatsioonikohtus samad kui madalama astme kohtus, kuid olenevalt sinu kaebuse iseloomust võivad mõned õigustest, nagu näiteks õigus taotleda suulist istungit ja õigust istungil kohal viibida, olla piiratumad.

2. aste: kassatsioonikohus või Riigikohus

Apellatsioonikohtu otsuseid on omakorda võimalik edasi kaevata kassatsioonikohtusse ehk Riigikohtusse. Kõrgemail kohtul on piiratumad õigused ja ta uurib vaid seadusi puudutavaid väiteid, aga enam mitte tõendeid. Kassatsioonikohus vaatab läbi üksnes kaebusi, mis puudutavad:

näide Kassatsioonikohus ei vaata läbi väidet, et sa ei viibinud varguse ajal kuriteo toimepanemispaigas, kuid ta vaatab läbi sinu kaebuse ebavõrdse kohtlemise kohta, võttes vastu prokuröri tõendeid ja keeldudes sinu omade vastuvõtmisest.

Isegi kui apellatsioonikohus on seaduse kohaldamisel vea teinud, peab see viga olema piisavalt tõsine, et viia potentsiaalselt ebaõige lõpliku otsuseni.

Juurdepääs ja istungid kassatsioonikohtus

Kuna kassatsioonikohus tegeleb vaid seaduste kohaldamist või rikkumist puudutavate kaebustega, võivad kassatsioonikohtusse juurdepääsu lubavad nõuded, nagu näiteks kaebuse juriidiliste väidete kvaliteet, olla rangemad kui apellatsioonikohtus.

Lisaks võib sinu õigus taotleda suulist istungit olla piiratum kui madalama astme kohtutes. Kassatsioonikaebust esitades võid taotleda suulist istungit, kuid selle vajadus jääb kohtu otsustada.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm