Et kinnipidamine sisserände kontekstis oleks seaduslik, peab kinnipidamise menetluskord olema seaduses selgelt selgitatud ja järgitud.

Kuigi kinnipidamine võib sisserände kontekstis olla lubatud, tuleb seda teostada vastavalt seaduses sätestatud selgele menetluskorrale ja austades sinu põhiõigusi. See tagab, et vastavad ametivõimud on teavitatud sinu kinnipidamisest, et kinnipidamise tähtaegu järgitakse ja et sinu heaolu jälgitakse.

Viimati uuendatud 27/02/2017