Kinnipidamine sisserände kontekstis peab olema seaduslik. See tähendab, et kinnipidamine peab olema:

  • seadusega lubatud. Seadus peab selgitama nii sellise kinnipidamise alused kui ka menetluskorra ja põhiõigused selle menetluse vältel.
  • täide saadetud mitte-omavoliliselt. See tähendab, et vastutavad ametivõimud peavad uurima, kas kinnipidamise alused kehtivad spetsiifiliselt sinu juhtumi puhul ja kas menetluskorda järgitakse korrektselt.

Inimõigused ja kinnipidamine

Kui sinu kinnipidamist ei teostatud seaduslikult, on selle tulemuseks sinu õiguste rikkumine.

See peatükk

See osa selgitab, kuidas hinnata, kas kinnipidamine oli seadusega lubatud ja mitte-omavoliline, aga ka kinnipidamise menetluskorda ja sinu põhitagatisi menetluse jooksul.

Viimati uuendatud 30/03/2017