Eesti Vabariigi põhiseaduse § 17 sätestab, et kellegi au ega head nime ei tohi teotada. Mõnikord võib su kujutist avaldada viisil, mis põhjustab väärarusaamu su isiku ja tegevuse kohta. Näiteks võib see juhtuda, kui fototöötluse abil on sind kujutatud olukordades, milles sa kunagi olnud ei ole, ja võimalik, et isegi solvavas kontekstis. Samuti võib olla su fotot kasutatud kontekstis, millel pole sinu ega antud fotoga midagi pistmist. 

Sinu õigused vs. sõnavabadus

Sellisel juhul võid tunda, et avalikustamine on kahjustanud sinu au, väärikust või head nime. Selleks, et leida õiglane tasakaal, tuleb sinu õigusi hinnata võrdluses avaldajate sõnavabadusega ning teiste ühiskonnaliikmete õigustatud huviga olla olulistest sündmustest informeeritud 

Au, väärikuse ja hea nime kaitsmise kohta võid lugeda lähemalt ajakirjandus- ja sõnavabadust puudutavast peatükist. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm