Kui kohus leiab, et oled avaldanud informatsiooni kellegi eraelu kohta ilma korraliku õigustuseta, kehtestab kohtunik sanktsiooni. Sõltuvalt menetlusest, millesse oled kaasatud, võivad need olla kas kriminaal- või tsiviilkaristused.

Mõlemal juhul on kohtunikul siiski teatud vabadus valida, kui range karistus olema peaks. Seetõttu peab ta hindama näiteks milline hüvituse summa või kui suur trahv oleks proportsionaalne kahjuga, mida avaldamine põhjustas. 

Liiga ranged karistused võivad siiski väljendusvabadust  rikkuda, isegi kui sinu väited on rikkunud kellegi privaatsust. 

Kriminaalkaristus

Kriminaalkaristust eraelu puutumatuse rikkumise eest võib kehtestada järgmistel juhtudel:

  • Sõnumisaladuse tahtliku rikkumise juhtudel, näiteks sinu telefonikõnede pealtkuulamisel või sinu e-posti sisu avaldamisel.
  • Isikuandmete ebaseadusliku avalikustamise juhtudel, mis on saadud nende elukutsete esindajate poolt, kellel on seadusest tulenev kohtustus seda teavet mitte avaldada.
  • Delikaatsete isikuandmete ebaseadusliku avalikustamise juhtudel.

Sõnumisaladuse rikkumist ja isikuandmete avalikustamist võid karistada vaid trahviga, kusjuures delikaatsete isikuandmete avalikustamist võib karistada ka vangistusega, kui see avalikustati isikliku kasu eesmärgil või põhjustas isikule olulist kahju. Kuid kriminaalkaristused on erandlikud. See on sellepärast, et kriminaalkaristused sisaldavad tavaliselt lisapiiranguid, nagu näiteks isiku karistatuse loomine, mis võib piirata tema võimalusi töötada tulevikus teatud elukutsetel. Kriminaalkaristus võib ka takistada meedial tulevikus oma rolli täitmast.

Seetõttu peaksid ametivõimud näitama tõelist vajadust kriminaalkaristust kehtestada, võttes arvesse seda, et vähem piiravad meetmed on olemas eraisikute jaoks, kelle eraelu puutumatust rikuti vaidlustatud väljendusega. Näiteks rahaline hüvitus tsiviilkohtumenetluse kaudu.

Tsiviilõiguskaitsevahendid

Kui keegi usub, et sinu väljaanne on rikkunud nende õigust eraelu puutumatusele, kaevatakse sind kõige tõenäolisemalt kohtusse tsiviilkohtumenetluse käigus tsiviilõiguskaitsevahendeid nõudes. Nende hulka kuuluvad tavaliselt rahaline hüvitus või väljaande tagasivõtmine või muu tegevus, mis peatakse edasise kahju.

Kui kohtunik otsustab, mis liiki hüvitust või mis summas hüvitus määrata, peab ta tagama proportsionaalsuse sinu sõnavabaduse piiramise ja teise eraelu puutumatuse kaitse vahel. Seega peaks kohtunik sellist otsust tehes hinnangu andma:

  • eraelulise teabe avalikkusele paljastamise eesmärgi kohta
  • eralu puutumatusesse sekkumise tõsiduse kohta (näiteks väga intiimsete või piinlike fotode avaldamine, või eraeluliste, kuid suhteliselt neutraalsete tõsiasjade paljastamine kellegi asukoha kohta)
  • isikule põhjustatud valu kohta
  • sarnastel juhtudel väljamõistetud kahjutasu kohta

Materjalid

Viimati uuendatud 23/05/2017