Uurimine eeluurimisvangistuse ajal

Mitmeid uurimistegevusi võib vahi all hoidmise ajal läbi viia, kuid neid tuleb teostada seaduslikult ja inimõigusi austades.

Uurimistoimingud

Kui sind vahi all peetakse, oled kahtlustatav või süüdistatav kriminaalmenetluses. Sinu vahi all hoidmise ajal võib politseil või prokuratuuril olla vaja läbi viia teatud uurimistoiminguid, et kohtuasjaks valmistuda. Näiteks võivad nad sind üle kuulata või paluda sul osaleda vastastamisel või eseme või isiku tuvastamisel. Võid lugeda lisaks uurimistoimingute kohta kriminaalmenetluse seadustikust.

Uurimine ja jõumeetodid

Väga oluline on teada, et nende uurimistoimingute käigus ei võid kaasatud ametivõimud sind kohelda ebainimlikul või alandaval viisil, ega sind piinata. Näiteks tähendab see seda, et nad ei või sind peksta ega sind peksmisega ähvardada, et saada sinu ülestunnistust. Kui ametivõimud võivad sundida sind oma seadusest tulenevaid kohustusi täitma. Näiteks pead lubama eksperdil võtta proove (näiteks DNA proovi). Kui sa koostööd ei tee, võivad ametivõimud proove võtta jõuga. Kuid oluline on teada, et nad ei või kasutada rohkem jõudu, kui on vaja proovide kogumiseks. 

Keha läbiotsimine

Keha läbiotsimine on mõnikord vajalik sinu vahi all hoidmise ajal ja on seega seadusega lubatud. Kuid kui sind läbi otsitakse, peab seda tegema sinuga samast soost isik. Keha läbiotsimisi ei või teostada vaid selleks, et sind alandada.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Halva kohtlemise ja ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Halb kohtlemine uurimise ajal võib rikkuda ebainimliku või alandava kohtlemise või piinamise keeldu. Kuid mitte alati, kui tunned, et sind on alandatud, ei tähenda see, et sind koheldakse ebainimlikult või alandavalt. Võid end alandatuna tunda vaid seetõttu, et sind hoitakse vahi all ja tunned end seega abitult ja haavatavalt. Halb kohtlemine peab ulatuma vähemalt raskuse miinimumtasemeni, et see inimõigusi rikuks. Hinnates seda, kas sind on koheldud ebainimlikult või alandavalt, tuleks arvesse võtta halva kohtlemise kestust, selle füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja sinu tervislikku seisundit. Selleks, et halba kohtlemist peetaks piinamiseks, peavad teod olema iseäranis tõsised ja julmad ning põhjustama väga ränki kannatusi. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Kui politsei on kasutanud liigset, mittevajalikku surmavat jõudu, võib selle tagajärg olla õiguse elule rikkumine. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas õigust elule on rikutud. 

Materjalid

Viimati uuendatud 21/09/2017