Kui kaua võib rakendada vahi all pidamist turvameetmena?

Kohtulik arutamine mõistliku aja jooksul

Inimõigustega on nõutud, et sinu üle mõistetakse kohut mõistliku aja jooksul, või vastasel juhul vabastatakse sind kuni ootad kohtuistungit. Eestis on ära toodud aeg, kui kaua sind võib vahi all hoida kriminaalmenetluse seadustikus. Sinu vahi all pidamine ei või ületada seaduses selgelt sätestatud tähtaega.

Erandid

Neid tähtaegu võib pikendada vaid mõnel juhul eeluurimiskohtunik või kohus. Pikendamise põhjused ja tähtajad on samuti selgelt kriminaalmenetluse seadustikus ära toodud.

Põhjendatud otsus

Iga kord kui eeluurimiskohtunik või kohus pikendab sinu vahi all pidamise tähtaega, peab otsus üksikasjalikult selgitama ja põhjendama, miks just sinu puhul on vahi all pidamine vajalik. Kui otsuses ei ole üksikasjalikke ja sinu juhtumisse puutuvaid põhjuseid, võib selle tulemuseks olla sinu õiguste rikkumine.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Pikendatud vahi all hoidmine, mis on vastuolus seaduses sätestatud tähtaegadega, võib kaasa tuua isikuvabaduse ja turvalisuse õiguse rikkumise.

Materjalid

Viimati uuendatud 03/12/2018