Psühhiaatriline uuring kriminaalasjas

Tahtest olenematu psühhiaatriahaiglasse paigutamine on lubatud, kui kohus on otsustanud, et vajad kriminaalmenetluse käigus psühhiaatrilist uuringut.

Kui oled kriminaalasjas kahtlustatav või süüdistatav, võidakse sind viia psühhiaatriahaiglasse uuringutele. See võib toimuda olukorras, kus kriminaalmenetlust läbiviival isikul on kahtlusi sinu vaimse tervise seisundi suhtes ja kui see on sinu kohtuasjas oluline.

Inimõigused ja tahtest olenematu paigutamine

Inimõigused sätestavad, et psühhiaatriliseks uuringuks psühhiaatriahaiglasse paigutamine on kinnipidamise viis. See võtab isikult füüsilise vabaduse ja võib sekkuda tema era- ja perekonnaellu. See on ka uuringu läbiviimise kõige rangem viis ning seetõttu ei tohiks seda rakendada kergemeelselt.

Sind ei tohiks psühhiaatriahaiglasse paigutada kergemeelselt ja ilma mõjuva põhjuseta. Teisisõnu ei või paigutamine olla ebaseaduslik. Oluline on ka see, et kui oled psühhiaatriahaiglasse paigutatud, koheldakse sind austusega, et saad sobivat ravi ja et sind hoitakse inimlikes ja sobilikes tingimustes.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018