Tahtest olenematu psühhiaatriahaiglasse paigutamine on lubatud, kui oled kuriteo toimepanemise ajal olnud vaimse töövõimetuse või piiratud süüdivusega, või kui oled omandanud vaimse töövõimetuse peale süüdimõistvat kohtuotsust ja sinu psühhiaatriahaiglasse paigutamine on vajalik.

Vaimne töövõimetus või piiratud süüdivus

On olukordi, mil inimesed on toime pannud kuritegusid, olles vaimse töövõimetuse või piiratud süüdivusega. Vaimne töövõimetus võis olla psüühikahäire või puude tagajärg. Samuti on võimalik, et isikul arenes vaimne töövõimetus peale süüdimõistvat kohtuotsust.

Vaimse töövõimetuse puhul vabastab kohus isiku kriminaalvastutusest. Kui isikul areneb vaimne töövõimetus peale süüdimõistvat kohtuotsust, kustutab kohus karistuse. Kuid mõlemal juhul võib kohus määrata sundkorras ravi psühhiaatriahaiglas.

Piiratud süüdivuse puhul ei või kohus isikut vastutusest vabastada, kuid võib karistuse kustutada või seda vähendada. Ka sel juhul võib kohus määrata ka sundkorras ravi, kaasa arvatud tahtest olenematu psühhiaatriahaiglasse paigutamise.

Inimõigused ja tahtest olenematu paigutamine

Inimõigused sätestavad, et tahtest olenematu haiglasse paigutamine on kinnipidamise viis. See võtab isikult füüsilise vabaduse ja võib sekkuda tema era- ja perekonnaellu.

Sind ei tohiks psühhiaatriahaiglasse paigutada kergemeelselt ja ilma mõjuva põhjuseta. Teisisõnu ei või paigutamine olla ebaseaduslik. Oluline on ka see, et kui oled psühhiaatriahaiglasse paigutatud, koheldakse sind austusega, et saad sobivat ravi ja et sind hoitakse inimlikes ja sobilikes tingimustes.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/11/2018