Turvaline väljumine

Riik peab abistama ohvrit vägivaldsest suhtest turvaliselt lahkuma, et kaitsta lähisuhtevägivalla ohvri inimõigusi. Kui ohver lahkub vägivaldsest suhtest, on oluline kasutada kõiki vajalikke abinõusid, sest vägivallatsejate agressiivsus ja vägivaldne käitumine kipuvad suurenema, kui nad ohvri üle kontrolli kaotavad.

Lähisuhtevägivalla juhtumite puhul on tunnistatud nähtust nimega eraldusrünnak, st naistel, kes on lahutamas või on hiljuti oma partnerist lahku läinud, on tulevikus palju suurem väärkohtlemise oht. Seetõttu on ohutusaspektid vägivaldsest suhtest lahkumisel väga olulised.

Vägivaldsest suhtest turvaline lahkumine eeldab individuaalset ohutuse planeerimist, mis hõlmab õiguskaitsevahendeid ja õigusabi ning psühholoogilist ja sotsiaalset abi.

Individuaalne ohutusplaan on personaalne ja praktiline plaan, mis sisaldab võimalusi ohvri turvalisuse tagamiseks suhtest lahkumise planeerimisel või pärast suhtest lahkumist. Ohutuse planeerimine hõlmab ka seda, kuidas emotsioonidega toime tulla, kuidas rääkida sõpradele ja perele väärkohtlemisest ja palju muud. Eelnevalt koostatud ohutusplaan võib aidata ohvritel end kriisiolukordades kaitsta.

Info selle giidi osa kohta

Giidi selles osas selgitatakse ohvri turvalisuse ja kaitse õiguslikke aspekte ning saadaval olevat psühholoogilist, sotsiaalset ja juriidilist abi vägivallatsejast eraldumise ajal.

Materjalid

Viimati uuendatud 14/11/2021