Inimõiguste komitee saab:

Vaadata läbi sinu kaebust võimaliku inimõiguste rikkumise kohta

Ta võib seda teha riikides, mis on allkirjastanud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ja selle fakultatiivse protokolli. Eesti on nende riikide seas.

Kui sinu kaebus vastu võetakse, võib komitee kindlaks teha, kas Eesti riigi asutused on sinu inimõigusi rikkunud. Kui komitee järeldab, et sinu õigusi on rikutub, saab ta soovitada, et riik peaks rikkumist sinule hüvitama. Riik ei ole seaduslikult kohustatud neid soovitusi täitma. Sellegipoolest neid tavaliselt täidetakse, kuna riik on kohustatud komiteele raporteerima selle kohta, kuidas heastamisvahendit on rakendatud. 

Inimõiguste komitee ei saa:

Komitee võib teostada vaid neid ülesandeid, mida tal on lubatud teha kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakti ja selle fakultatiivse protokolli kohaselt. Rahvusvahelise organina on tal väga spetsiiflised funktsioonid ja tal ei ole samasugust võimu kui Eesti kõrgema astme kohtutel. Selle tõttu ja kuna selle otsused ei ole siduvad ei saa ta:

  • nõuda, et riik annaks sulle hüvituseks teatud rahasumma
  • läbi vaadata kaebusi eraettevõtete või üksikisikute tegevuse kohta
  • tühistada või muuta kohtute või riigiasutuste otsuseid
  • uuesti läbi vaadata tõendeid riiklike kohtute asjades
  • karistada riigiametnikke või üksikisikuid
  • tühistada või muuta Eesti seadusi

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024