Sul peaks olema võimalik kohtuda oma kaitsja või adokaadist esindajaga ilma piiranguteta, jälgimiseta või järelevalveta.

Vastavalt Eesti seadustele peaksid kohtumised sinu kaitsja või advokaadist esindajaga olema salajased – vangla juhtkond ei või neid järelevalvata ega pealt kuulata. Kokkusaamisi võib vanglaametnik jälgida, kuid mitte pealt kuulata. Sul on õigus piiramatult kohtuda oma kaitsja või advokaadist esindajaga, need kokkusaamised toimuvad segamatult.

Juhul, kui sind hoitakse vahi all, on sul ka õigus piiramatult kohtuda oma kaitsja või advokaadist esindajaga. Need kokkusaamised toimuvad segamatult. Kokkusaamisi võib vanglaametnik jälgida, kuid mitte pealt kuulata. Kaitsjal või advokaadist esindajal on õigus üle anda kaitse ettevalmistamiseks vajalikke materjale. Vanglaametnik ei või selliseid materjale ega notari dokumente sisuliselt lääbi vaadata.

Järelevalve

Inimõigused lubavad esindajaga kokkusaamist järelevalvata vaid erakordsetes olukordades ja ainult vajalikus ulatuses, et kontrollida, kas turvalisusele on tegelikku ohtu. Neid võib järelevalvata ainult siis kui vangla personalil on reaalne ja põhjendatud põhjus uskuda, et kokkusaamisel toimub ebaseaduslikke tegevusi, nagu näiteks keelatud esemete üleandmine. Sellisel juhul tuleb väljastada individuaalne kirjalik otsus. 

Põhjendatud järelevalve

Eesti seadused ei luba sinu kokkusaamiste videojärelevalvet. Selleks, et õigustada järelevalvet, peab vangla juhtkonnal olema reaalne ja põhjendatud põhjus uskuda, et kokkusaamisel toimub ebaseaduslikke tegevusi. Sellisel juhul tuleb väljastada individuaalne otsus. Kui sinu kokkusaamist järelevalvatakse ilma piisava põhjuseta, võidakse sinu õigusi rikkuda.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Põhjendamata piirangud, sinu advokaadiga kokkusaamiste järelevalamine või pealtkuulamine võivad rikkuda sinu õigust eraelule ja kirjavahetusele.

näide Kui kiri sinu advokaadilt, milles peetakse sinuga nõu seoses perekondliku küsimusega, sisaldab privaatset informatsiooni, võib selle kirja lugemine rikkuda sinu õigust privaatsusele.

Kuna sinu esindajaga kokkusaamiste piiramine, järelevalvamine või kuulamine võib ka mõjutada sinu kriminaalkaasust, võib olla rikutud ka sinu õigus õiglasele kohtupidamisele. Seega, kui sinu vestlusi või kokkusaamisi sinu kaitsja või advokaadist esindajaga on piiratud, järelevalvatud või pealt kuulatud, peaksid selle asjaolu kaasama oma avalduses kohtule.

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid kõigepealt kaebama vangla juhtkonnale, et ära hoida rikkumisi tulevikus. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm