Sinu õigust vanglavälisele suhtlemisele võib piirata ainult seaduses sätestatud juhtudel ja kui on oht turvalisusele, või muudel hästi põhjendatud juhtudel sinu konkreetses olukorras. Sinu õigust suhelda võib piirata kas sinu kirjavahetust järelevalvates või seda piirates.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm