Organisatsioonid kellelt saab abi

Eestis on mitmeid organisatsioone, kellelt on võimalik saada otsest või kaudset abi inimõiguste valdkonnas.

Mõned organisatsioonid tegelevad laiemalt inimõiguste olukorra monitoorimisega, teised on aga suunanud oma töö konkreetsete gruppide õiguste kaitsmisele. Võid nende organisatsioonidega ühendust võtta ning nad aitavad sind oma pädevuse ja ressursside piires.

Vabaühendused

Enamik organisatsioonidest, kes inimõigustega tegelevad on kodanikualgatuslikud. Igaüks neist kaitseb teatud grupi õigusi ning tegeleb valdkonna sisese huvikaitse tegevusega. Vabaühendused pakuvad tihti ohvritele õiguslikku, praktilist, sotsiaalset või psühholoogilist tuge. 

Riiklikud organisatsioonid

Olemas on ka erinevaid riiklikke organisatsioone, kes inimõigustega tegelevad. Nende organisatsioonide juurde saab pöörduda erinevates olukordades ning need pakuvad nõustamist, õigusabi ja psühholoogilist abi. Üldjuhul nad ei saa anda ametlikku vastust, kas sinu inimõigusi on rikutud. Seega, ei tohiks neid asutusi segamini ajada ametlike inimõiguste institutsioonidega, kelle ülesanne on välja selgitada, kas sinu inimõigusi rikuti või mitte. 

Antud asutusi ei tohiks segi ajada ametlike inimõiguste institutsioonidega, kelle põhiliseks eesmärgis on kindlaks teha, kas sinu inimõigusi on rikutud. Ainukesteks eranditeks on Võrdõigusvolinik ja Õiguskantsler, kes saavad sulle selgitada su õigusi ning oma seisukoha selle raames kujundada.

Lähemalt sellest juhendist

See juhend tutvustab erinevaid Eestis asuvaid organisatsioone, mis inimõigustega tegelevad. Juhend selgitab, kuidas need organisatsioonid saavad sind aidata ning annab ülevaate organisatsioonide tööst.

Lisame jooksvalt loetellu uusi organisatsioone.

Viimati uuendatud 23/01/2024