Põhiõigused

Eeldus, et oled süütu kuni süüdi tunnistamiseni ja õigus ütlusi mitte anda, on süüdistatava põhiõigused kriminaalmenetluses.

Kui neid õigusi ei austata, võib selle tagajärjeks olla sinu õiglase kohtuliku arutamise õiguse rikkumine.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm