Kui usud, et sinu õigusi kohtuistungi käigus rikuti ja sul on võimalus rikkumist edasise menetluse käigus ära hoida või kõrvaldada, on sinu kohustus seda teha.

Sul ei ole võimalik väita, et sinu inimõigusi rikuti või hüvitust saada, kui:

  • sinu enda tegevus aitas rikkumisele kaasa, näiteks ei täitnud sa oma kohustust;

näide Sul ei ole võimalik riiki ebamõistlikult pika kohtuistungi eest vastutavaks pidada, kui istungit lükati edasi peamiselt sinu pärast. 

  • sa ei esitanud kaebust ajal, mil see oli võimalik, kui arvasid, et sinu inimõigusi rikut.

Kaebuse esitamine

Kui arvad, et sinu inimõigusi rikuti, pead esitama kaebuse vastavale asutusele niipea, kui võimalik. Kui sa ei kaeba siis, kui sinu õigusi rikutakse, ei ole sul võimalik sellise rikkumise üle kaevata hiljem ega saada ka hüvitust. Seega, kui soovid kaevata ja võimaliku inimõiguserikkumise eest hüvitust saada, on sinu kohustus tegutseda. Vaata osa selle kohta kuidas kaevata levinumate kaebuse liikide kohta.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm