Menetlused ja tähtajad

Kui otsustad kasutada oma ohvristaatusest tulenevaid õigusi, pead järgima kõiki tähtaegu ja menetlusi, mida on sätestanud kohus või seadused.

näide Kui tahad kaebust esitada, pead tegema seda 15 päeva jooksul alates esimese astme kohtu täieliku kohtuotsuse saamisest. 

Sinu aadress

Sul on ka kohustus varustada uurijat, prokuröri või kohut aadressi või meiliaadressiga, mille kaudu sinuga ühendust saab. Sinuga peab sel aadressil ühendust saama, vastasel juhul ei ole sul võimalik kaevata, kui sa ei ole sellele aadressile saadetud infot kätte saanud. Näiteks, kui oled puudunud kohtuistungilt, kuna sa ei näinud kohtu teatist istungi kohta, mis saadeti sinu aadressile, ei saa sa väita, et sinu õigusi rikuti.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm