Sinu kohustused

Menetluse osalisena on sul lisaks õigustele ka teatud kohustused. Sa ei pea kasutama kõiki ohvristaatusega kaasnevaid õigusi, kuid kui sa seda teed, peaksid täitma ka oma kohustusi.

Sul ei ole kohustust kasutada kriminaalmenetluses kõiki oma õigusi. Näiteks võid otsustada endale tehtud kahju eest hüvitust mitte küsida. Samuti võid otsustada kohtuistungil mitte viibida, sel juhul võib menetlus jätkuda ilma sinuta.

Kuid kui otsustad kohtuistungist aktiivselt osa võtta, pead täitma ka oma kohustusi.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm