Sinu õigused

Ametliku ohvristaatusega on sinul või sinu esindajal õigus:

  • osaleda kohtulikel arutamistel;
  • osaleda tõendite uurimisel;
  • esitada kaebusi ja avaldusi;
  • väljendada oma arvamust kriminaalmenetluse kõigis etappides;
  • saada kohtuotsus ja kohtulike arutamiste protokolle;
  • kohtuotsus edasi kaevata.

Esindaja

Sinu lepinguline esindaja kriminaalmenetluses võib olla advokaat või muu isik, kes on omandanud vähemalt ametlikult tunnustatud magistrikraadi õiguse erialal, milles volitad teda end esindama ja kindlaks tegema, et sinu õigused on menetluses tagatud.

oluline Kui sa oled alaealine, peab kriminaalmenetluses osalema sinu seadusjärgne esindaja. Kui sul ei ole esindajat või sinu esindaja ei saa aidata sul täiel määral menetluses osaleda, võib kohus anda sulle advokaadi, kes sind menetluses esindab. 

Kui sa oled alaealine, võivad sinu esindajad olla:

  • sinu vanemad, vanavanemad või eestkostja;
  • sinu täiskasvanud vend/õde, kui elad temaga alaliselt koos ja ta hoolitseb sinu eest;
  • pärimisasjade esindaja;
  • laste õiguste kaitsele spetsialiseerunud valitsusväline organisatsioon.

Kui kohus on kehtestanud sulle eestkoste vaimupuude tõttu või muudel põhjustel, võivad need isikud või eestkostjad sind ka kriminaalmenetluses esindada.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm