Kuidas kaevata

Võid oma õiguste rikkumist menetluse ajal ära hoida või kõrvaldada erinevaid kaebamisviise kasutades. Kui sa ei püüa potentsiaalse rikkumise üle kaevata menetluse jooksul, ei pruugi sul olla võimalik nõuda hüvitust hiljem.

Kaebemenetlus

Peaksid püüdma kaevata niipea, kui arvad, et sinu õigusi võidi rikkuda. Kui sa seda ei tee, ei saa sa hiljem väita, et rikkumine oli sinu jaoks oluline ja et sul on õigus hüvitusele, kuna rikkumist ei kõrvaldatud õigeaegselt.

Võimaliku inimõiguse rikkumise üle kaebamiseks kriminaalmenetluse ajal on mitmeid viise. Erinevad menetlusviisid on olemas kaebusteks menetluseelses staadiumis ja kohtumenetluse ajal. Need kaebemenetlused on spetsiaalselt sel eesmärgil loodud ja kui sa neid ei kasuta, ei saa sa kaevata õiguskantslerile või inimõiguste institutsioonidele.

Hüvitus

Kui kasutasid eelpool äratoodud kaebemenetlusi, kuid sinu õiguste rikkumist ei kõrvaldatud menetluse ajal, võid kaevata riiklikele või rahvusvahelistele inimõiguste institutsioonidele, et kindaks teha, kas sinu õiglase kohtupidamise õigust rikuti, ja et saada hüvitust.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm