Kohtus kasutatakse eesti keelt. Kõik kohtudokumendid, kaasa arvatud kohtuistungite protokollid ja kohtuotsus, valmistatakse eesti keeles.

Kui sa ei räägi või ei mõista eesti keelt, on sul õigus kasutada keelt, mida sa räägid ja mõistad kõigis kriminaalmenetluse etappides. Sellisel juhul võid küsida tasuta tõlki.

Tõlk

Tõlk võib tõlkida menetluse keelde, mida sa mõistad, kuid see ei pea ilmtingimata olema sinu emakeel või keel, mida eelistad.

näide Kui räägid ja mõistad inglise keelt, kuid sinu emakeel on prantsuse keel, ei rikuta sinu õigusi, kui sulle pakutakse tõlget inglise keelde. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm