Õigus advokaadile

Võid advokaadi palgata ükskõik millises menetluse etapis. Sinu advokaat võib juures viibida iga kord, kui sind vajatakse, või siis, kui otsustad kriminaalmenetluses osaleda. Näiteks võib advokaat juures viibida siis, kui annad ütlusi, erinevate uurimistegevuste ajal, mil sinu kohalolu nõutakse, kõigil kohtulikel arutamistel jne.

Advokaat riigi kulul

Erandlikel asjaoludel, kui sa ei suuda advokaati palgata ja vajad juriidilist abi, et oma õigusi kasutada ja tõhusalt oma huve kaitsta, võib kriminaalmenetluse eest vastutav isik määrata sulle advokaadi riigi kulul. Seda tehakse vaid siis, kui puuduvad teised võimalused tagamaks, et sinu huvid on kriminaalmenetluses kaitstud ja kui sul on puudust kannatava või madala sissetulekuga isiku staatus. 

Kohustuslik õigusabi

Alaealistel, kes on seksuaalkuritegude või vägivaldsete kuritegude ohvrid, mille on toime pannud isikud, kellest nad sõltusid, peab olema advokaat, kes nende huve kaitseb. Kui nad ei saa advokaati endale lubada, peab kriminaalmenetluse eest vastutav isik määrama neile advokaadi riigi kulul.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm