Kas sul on õigus meditsiinilisele abile?

Sul on õigus meditsiinilisele abile kogu kinnipidamiskohas viibimise aja jooksul. Kiirabi peab alati tasuta olema.

Sulle tuleb tagada juurdepääs meditsiinilisele läbivaatusele ja vajalikele terviseteenustele. Kinnipidamiskeskusel on sinu tervisliku seisundi jälgimiseks alalised ravivahendid. Terviseteenuseid pakuvad kinnipidamiskeskuses isikud, kellel on perearsti kvalifikatsioon vastavalt ambulatoorsete patsientide hooldust reguleerivatele sätetele. Nende kohustus on pidevalt jälgida sinu tervislikku seisundit ja panna sind ravile haiglasse, kui sinu tervislik seisund ei võimalda sinu kinnipidamist kinnipidamiskeskuses või Eestist välja saatmist.

Õigus meditsiinilisele ravile ei tähenda seda, et riigil on kohustus maksta kõige eest. Eestis on esmane meditsiiniline ravi, kaasa arvatud arsti poolt välja kirjutatud ravimid, tasuta. Rahastuse ulatus ja menetluskord riigieelarvest sinu meditsiiniliseks läbivaatuseks ja vajalikeks terviseteenusteks määratakse sotsiaalministri määrusega. Riigil ei ole kohustust maksta kalli meditsiinilise ravi eest, mis ei ole otsekohe vajalik.

Sinu tervislikku seisundit kontrollitakse sinu kinnipidamiskohta paigutamisel. Vormistatakse spetsiaalne patsiendikaart.

Milliseid inimõigusrikkumisi võib esineda?

Ebainimlik ja alandav kohtlemine

Sobiva meditsiinilise abi puudumine võib tagajärjeks tuua inimõiguste rikkumise, nagu näiteks ebainimliku ja alandava kohtlemise. Näiteks, kui kannatad kõhuvalu märkimisväärse aja jooksul ja sul ei ole võimalik arsti juurde minna.

Kuid see ei ole alati inimõiguste rikkumine, kui sa ei saa meditsiinilist abi otsekohe. Piin ja väärkohtlemine peab ulatuma vähemalt minimaalse raskusastmeni. Hinnates seda, kas meditsiinilise abi puudumise tagajärjeks oli ebainimlik ja alandav kohtlemine, võetakse arvesse selliseid faktoreid nagu väärkohtlemise kestust, selle füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja sinu tervislikku seisundit.

Võid rohkem teada saada selle kohta, kuidas hinnata, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Kui kinnipeetav sureb ilma vajaoleva meditsiinilise abita kinnipidamisel, võib selle tagajärjeks olla õiguse elule rikkumine. Võid rohkem teada saada selle rikkumise tähenduse kohta

Materjalid

Viimati uuendatud 30/03/2017