Kui sind on diskrimineerinud avaliku võimu kandja, võidakse sinu kaebust lahendada halduskohtus, välja arvatud juhul, kui diskrimineerimine esines eraõigusliku lepingu alusel (näiteks töölepingu alusel või kaupade või teenuste osutamise lepingu alusel). Tavaliselt peaksid enne halduskohtusse pöördumist esmalt kaebama avalikule asutusele endale või asutusele, mis teostab järelevalvet asutuse töö üle.

Kaebus avalikule asutusele

Pead esmalt esitama oma kaebuse avalikule asutusele 30 päeva jooksul diskrimineeriva otsuse saamisest või diskrimineeriva toimingu toimumisest. Kui on olemas eriline järelevalvesüsteem, võib järelevalveorganile kaebuse esitada 30 päeva jooksul.

näide Kui munitsipaalkoolis on toimunud diskrimineerimine, tuleks kaebus esitada vastava kohaliku omavalitsuse haridusasutusele. Järelevalveorgan hindab seda, kas kool on toiminud seaduslikult, ning kui diskrimineerimine on toimunud, võib nõuda teatud meetmete kasutuselevõttu ja hüvituse maksmist.

Kui sa ei ole ametivõimude otsusega rahul, võid selle 30 päeva jooksul halduskohtus edasi kaevata või nõuda 3 aasta jooksul kahju hüvitamist.

Kaebuse sisu

Oma kaebuses peaksid:

  • ära tooma juhtumi kirjelduse või mainima juhtumit, mida kaebus puudutab
  • ära tooma põhjused, miks usud, et juhtum või tegevus oli diskrimineeriv (kaasama diskrimineerimise alused ja kes, mida, millal, kuidas)
  • ära tooma, mida tahad kaebusega saavutada: õiguskaitsevahendi (heastamise) või rahasumma, mida soovid hüvituseks saada
  • lisama kõik asjassepuutuvad dokumendid, mis toetavad sinu arvamust, kui neid on

Kui sul ei ole juurdepääsu dokumentidele või otsustele, mis võivad tõendada sinu nõuet, on nii avalikul võimul kui halduskohtul kohustus uurida asja iseseisvalt ja tõde välja selgitada. See tähendab, et neil on kohustus ise kõik asjassepuutuvad tõendid ise välja otsida.

Kohtusse kaebamine

Halduskohus annab hinnangu sellele, kas sind on diskrimineeritud ja valib sinu olukorrale sobiva õiguskaitsevahendi. Kohus võib nõuda riigiasutusel diskrimineerimise lõpetamist, tunnistada kehtetuks küsimuse all oleva otsuse, sind ennistada endisele ametikohale ja mõista sulle välja hüvituse.

Hüvitus võib sisaldada hüvitust nii varalise kui mittevaralise kahju eest. Pane tähele, et maksimaalne summa, mida võid hüvitusena saada, on piiratud vastavalt riigivastutuse seadusele.

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019