Tööandjapoolne sinu isikuandmete kogumine ja töötlemine vaieldamatult piirab sinu õigust eraelule. Kui sa ei ole andnud oma nõusolekut nendeks tegevusteks ja/või kui arvad, et sinu andmeid ei töödelda õiguspärasel või proportsionaalsel viisil, võid oma tööandja tegevusi vaidlustada.

Selles peatükis

Sellest peatükist võid lugeda selle kohta, kuidas kaitsta enda õigusi, ja kuidas leida hüvitust, kui sinu õigusi on rikutud.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm