Kuidas kaebust esitada

Kui arvad, et sinu andmeid on töödeldud õigusvastaselt ning sellega on rikutud sinu õigust privaatsusele või isikuandmete kaitsele, siis on sul õigus esitada kaebus.

Kui mõni avalik asutus, eraisik või ettevõte on keeldunud andmast sulle juurdepääsu enda kohta käivatele andmetele või on õigusvastaselt avaldanud sinu andmeid teistele isikutele, on vaieldamatult riivatud sinu õigust kontrollida enda isikuandmete töötlemist. Sellistes olukordades on sul võimalus vaidlustada antud asutuse või isiku otsus või toiming, millega sinu õigusi on riivatud. 

See peatükk

See peatükk annab ülevaate sellest, kuidas saad õigusrikkumiste korral oma õigusi kaitsta ning nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm