Meedial on eriõigused, -vabadused ja –kohustused, kuna neil on erifunktsioon demokraatliku ühiskonna „vahikoerana“.

„Vahikoera“ roll

Meediale on usaldatud väga tähtis roll: teavitada ühiskonda selle jaoks olulistest teemadest ja luua platvorm avalikuks aruteluks, mõtiskluseks ja kriitikaks. Selle rolli tõttu peetakse iseseisvat ja kvaliteetset meediat iga demokraatliku ühiskonna „vahikoeraks“.

Eriõigused, -vabadused ja -kaitse

Meedia tegutseb kogu ühiskonna huvides, hoides avalikkust informeerituna ja võimaldades avalikkusel kritiseerida valitsuse, poliitikute ja teiste ühiskonnas tähtsat rolli mängivate isikute tööd. Seega on neile antud rohkem vabadust ja kaitset. Näiteks võivad nad oma kriitikas kasutada karmimaid väljendeid ja kaitsta oma allikaid. 

Kohustused ja vastutus

Kuid need eriõigused ja –vabadused ei ole piiramatud ning sisaldavad ka kohustusi. Ajakirjanikel on eriline kohustus ühiskonna ees avaldada tõest ja kontrollitud teavet. Ajakirjaniku väljendusvabadus võib olla piiratud ka siis, kui ta ületab teise isiku eraelu õiguse ja maine piiri. Näiteks, kui ta avaldab privaatseid üksikasju, mis ei puutu avalikku arutellu või väiteid, millel puudub faktiline alus.

Viimati uuendatud 17/07/2017