Vaenukuriteod ja vaenukõne

Sul on täielik õigus nautida oma elu ilma vaenukuritegude ja/või vaenu õhutamiseta. Kahjuks on vaenukuriteod ja vaenukõne igapäevane nähtus, mida panevad toime eraisikud ja isegi ametnikud. Seetõttu on oluline osata tuvastada vaenukuritegude ja vaenukõne juhtumeid ning osata oma õigusi kaitsta.

Vaenukõnel ja vaenukuritegudel on teatud sarnased omadused. Nimelt on mõlemad ajendatud teatud tunnustel põhinevast vaenust või sallimatusest inimeste või inimrühmade vastu.

Vaenukõne on vaenu või vägivalla õhutamine, levitamine või õigustamine üksikisikute või gruppide vastu teatud tunnuste alusel. Seda ei kaitse väljendusvabadus. See tähendab, et riik saab seaduslikult ära hoida ja karistada vaenukõne väljendusi.

näide Grupp inimesi pidas kohaliku kiriku lähedal sanktsioneerimata avaliku koosoleku, mille käigus nad karjusid kristlastele suunatud laimu.

Vaenukuriteod on süüteod, mille ajendiks on eelarvamus teatud ühiskonnarühmade vastu. Need kuriteod erinevad teistest kuritegudest motiivi tõttu.

näide Geipaari korterisse murti sisse ja seal laamendati. Sissemurdja jättis kirja, mis sisaldas homofoobseid solvanguid.

Vaenukuriteod ja vaenukõne ning inimõigused

Vaenukuriteod ja vaenukõne on vastuolus demokraatliku ühiskonna põhiväärtustega. Need õhutavad või õigustavad sallimatust teatud inimeste vastu lähtudes ideest, et neid inimesi tuleks teatud omaduste tõttu kohelda vähem soodsalt. Vaenukuritegude või vaenukõne juhtumite puhul võidakse rikkuda mitmeid inimõigusi. Näiteks õigust elule, ebainimliku või alandava kohtlemise keeldu, õigust õiglasele kohtumenetlusele, väljendusvabadust ning õigust era- ja perekonnaelule.

Info selle giidi kohta

Selles giidis selgitatakse, kuidas saad ära tunda vaenukuritegusid ja vaenukõnet, samuti seda, millised on sinu õigused, kui oled kogenud vaenukuritegusid või vaenukõnet.

Viimati uuendatud 16/12/2022