Kuidas saab piiranguid kehtestada?

Inimõigusi saab piirata mitmel viisil. Enamasti piiratakse neid riigiasutuse või -ametnike kirjaliku üksikaktiga või nende tegevusega. Inimõiguste piiranguid võib üldiste meetmetena ka otse seadusesse kirjutada. Igal juhul on sul õigus vaidlustada inimõiguste piirangud sõltumatu kohtu või muu sõltumatu asutuse ees.

Tõhus õiguskaitsevahend

Kui su õigusi on piiratud, on sul õigus vaidlustada selle piirangu seaduslikkus ja põhjendatus. Seda õigust nimetatakse õiguseks tõhusale õiguskaitsevahendile.

Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile tagab igale isikule, kes leiab, et tema inimõigusi on põhjendamatult piiratud, juurdepääsu kohtule või muule sõltumatule asutusele, mis saab kaebuse kõiki aspekte läbi vaadata ja pakkuda ennetavat õiguskaitsevahendit või vähemalt hüvitist, kui õigusi on juba rikutud.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse inimõiguste piiramise viise ja riigi kohustusi inimõiguste piiramisel. Samuti selgitatakse õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja mehhanisme, mis on sulle kättesaadavad inimõiguste piirangute vaidlustamiseks.

Loe lähemalt:

Viimati uuendatud 28/04/2023