Maine vs. avalik huvi

Vaidluse korral on kaasatud isikute staatus oluline lubatava kriitika piiride hindamisel. Oluline on hinnata kaitse taset, millele arutluse all oleval isikul õigus on, avalikku huvi tõstatatud teemade vastu ja isiku rolli, kes teavet või väiteid väljastab. 

Avaldamise eesmärk

Teatud kriitika võib olla oluline raporteerimaks avalikku huvi pakkuvatel teemadel. Seega on ajakirjanikel ja meedial teatud vabadus otsustada vastavalt neile teada oleval teabele, kuidas nad oma kriitikat väljendavad. Sarnaselt võib ühiskonnale olulistel teemadel teatud kriitikat väljendada ka avalikus arutelus osalev üksikisik.

Kuid isegi juhtudel, kui arutelu teema pakub avalikku huvi, peab avaldaja kindlaks tegema, et väljendatud kriitika põhineb teatud usutavatel faktidel ja ei ole nende suhtes liigne. 

näide Kui ajaleht raporteerib poliitilistel teemadel, nagu riigiasutuste töö ja valimisprotsess, on lubatul rohkem kriitiline olla nende protsesside eest vastutavate isikute vastu. 

Avaliku elu tegelased

Avaliku elu tegelased, nagu näiteks poliitikud või kuulsused, peaksid olema valmis leppima laiema ja karmima kriitikaga kui üksikisikud, eriti siis, kui nad täidavad oma rolli ühiskonnas.

Eraelu

Kui vaidlustatud väited puudutavad avaliku elu tegelaste eraelu, on väljendusvabadus ja lubatav kriitika kitsam. Nendel juhtudel on vaja näidata tegelikku avalikku huvi tõstatatud teemade või paljastatud teabe vastu. Seega ei peeta sensatsioonil või kuulul põhinevat teatud lugejaskonna ärihuve või meelelahutust väga  tõenäoliselt õigustatud avalikuks huviks. Loe lisaks eraelu kaitse kohta.

näide Ministri hukkamõistmine lukskuurordis puhkamise eest ajal, mil riiklikke haldusasutusi ootavad ees kasinusmeetmed, oleks avaliku huvi järgi õigustatud. 

Üksikisikud

Üksikisikute mainet ja väärikust, kes ei täida avalikku funktsiooni, kaitstakse rangemalt kui avaliku elu tegelaste oma. Selle põhjuseks on üldiselt palju madalam avaliku huvi tase nende kutsealase funktsiooni või ühiskondliku staatuse vastu, mis sellist kriitikat õigustaks. 

Piirangud

Avalik huvi teatud isiku vastu ei tähenda, et nende maine ei ole kaitstud. See tähendab, et sellist kriitikat tuleb hinnata võttes arvesse rolli, mida nad on otsustanud ühiskonnas mängida, avalikku huvi selle rolli või teemade või käitumise vastu, mida kritiseeritakse. Vaidluse korral peavad kriitiliste väidete autorid ja avaldajad olema võimelised õigustama:

  • kuidas ja miks seostub kriitika avalikku huvi pakkuva teemaga
  • seda, et faktide kohta käivad väited on tõepoolest tõesed ja väljendatud arvamustel on piisav faktiline alus, mis neid toetab

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm