Isiku staatus ühiskonnas on oluline tegemaks kindlaks, kui palju on avalikku huvi tema eraelu vastu.

Privaatsus vs. avalik huvi

Oluline on hinnata, kas kellegi eraeluliste üksiksasjade avaldamine võib olla õigustatud või ei. Isiku staatus seondub mitte vaid sellega, kui äratundav ta ühiskonnas on, vaid ka ühiskondliku rolliga, mida ta täidab.

Avaldamise eesmärk

Kellegi eraeluliste üksikasjade avaldamine võib olla oluline selleks, et raporteerida avalikku huvi pakkuvatel teemadel. Seetõttu on ajakirjanikel ja meedial teatud vabadus otsustamaks, millised üksikasjad on vajalikud loo huvides. Samuti võib avalikus arutelus osalev eraisik teatud isiklikku teavet avaldada teemadel, mis on ühiskonnale olulised.

Isegi juhtudel, kus avaldatud isiklik teave seondub avalikku huvi pakkuva teemaga, peab avaldaja tagama, et avalikuks tehakse vaid nii palju informatsiooni, kui on vajalik. 

Avaliku elu tegelased

Avaliku elu tegelased, nagu näiteks poliitikud või kuulsused, eriti oma funktsioone täites, peaksid olema valmis laiemaks erallu sekkumiseks, kui eraisikud.

näide Meedia võib raporteerida kuulsa laulja narkosõltuvusest, kes on eeskujuks paljudele teismelistele. Samuti õigustaks avalik huvi meedia raporteerimist valitsuse liikme kohta, kes läks puhkusel olles luksusjahiga sõitma, mida sponsoreeris avaliku pakkumise võitnud ettevõte.  

Eraisikud

Isikute, kes ei täida avalikke ülesandeid, eraelusid kaitstakse rangemini, kui avaliku elu tegelaste eraelusid. See on nii sellepärast, et üldiselt on palju vähem avalikku huvi nende tööülesannete või nende ühiskondliku staatuse vastu, mis õigustaks sekkumist nende eraellu. 

Piirangud

Avalik huvi teatud isiku või teema vastu ei tähenda, et isiku eraelu ei ole kaitstud. See kehtib ka avaliku elu tegelaste kohta. 

See tähendab, et nende eraeluliste üksikasjade avaldamist tuleb hinnata võttes arvesse rolli, mida nad on otsustanud ühiskonnas mängida ja sellega kaasnevat huvi. Vaidluse korral peavad eraelulise teabe avaldanud autorid ja avaldajad suutma näidata:

  • kuidas ja miks seostus teave avalikku huvi pakkuva teemaga
  • et avalikuks ei tehtud rohkem teavet, kui oli vajalik

näide Kui lugejatel juba on piisavalt teavet ministri sõltuvuse ja ravi kohta, ei ole vajalik avaldada fotosid ministri haiglaravist, et muuta lugu usutavamaks. 

Avalik huvi või uudishimu?

Kui teatud raport sekkub kellegi eraellu, peab autor või avaldaja tõestama, et teabe avalikuks tegemine oli vajalik, et teavitada ühiskonda teatud avalikku huvi pakkuvast teemast. Avalikku huvi kellegi eraelu vastu ei tohiks aga segamini ajada avaliku uudishimuga. Seetõttu teatud lugejaskonna ärilised huvid või meelelahutus, mis põhineb kuulujutul, ei ole suure tõenäosusega õigustatud avalik huvi.

näide Kui teatud kuulsa isiku privaatsete fotode avaldamise ainus eesmärk on rahuldada teatud ajakirja lugejate uudishimu, ei panusta see üldisse arutellu avalikku huvi pakkuvatel teemadel. Selle isiku eraellu sekkumine ei ole sel juhul õigustatud.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/04/2024