Meedia rolli demokraatlikus ühiskonnas on kirjeldatud kui „avaliku vahikoera“ rolli. See tähendab, et meedia ülesanne on teavitada ühiskonda avalikku huvi pakkuvatest teemadest ja luua platvorm avalikuks aruteluks ja mõtiskluseks. Sellepärast on meedial seda ülesannet täites erikaitse ja –õigused. 

Avalikku huvi pakkuvatel teemadel raporteerimine

Elanikkonnal on õigus saada teavet avalikku huvi pakkuvatel teemadel. See, mida peetakse „avalikuks huviks“ ei ole selgelt defineeritud ja sõltub teatud määral kontekstist, milles teemat arutatakse. 

näide Raport selle kohta, kuidas minister on oma võimu kuritarvitanud avalike pakkumiste tulemusi mõjutades, kirjeldus pingetest erinevate etniliste või usugruppide vahel ühiskonnas, või kriitika vigade kohta politsei mõrvauurimises on selgelt teemad, mis pakuvad avalikku huvi.

Kaitse

Ajakirjanikel on avalikku huvi pakkuvate teemade kajastamisel kõrgeima taseme kaitse. See tähendab, et neil on rohkem vabadust kritiseerida ja avaldada teavet, mis võiks muidu teiste inimeste õigusi rikkuda. 

Isegi nendel juhtudel ei ole ajakirjandusvabadus piiramatu, kuid kõiki piiranguid tuleb väga rangelt hinnata. See kaitse kaasneb kohustusega, nimelt ametialase käitumise standardiga, mille järgimist meedialt oodatakse.

Teiste teemade kajastamine

Meedia õigused on kaitstud ka siis, kui nad kajastavad teemasid, mida ei peeta avalikku huvi pakkuvateks, näiteks meelelahutuse teemasid. Kuid kuna seal ei ole tegemist ülekaaluka avaliku huviga, või sellisel kajastusel puudub tähtsus, on meedial vähem vabadust kritiseerida või avaldada teavet või väiteid, mis võivad rikkuda teiste inimeste õigusi, nagu näiteks õigust eraelu puutumatusele. Loe lisaks eraelu kajastamise kohta.       

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm