Paljud inimesed kipuvad arvama, et diskrimineerist esineb enamasti avalikult. Kuid diskrimineerimist võib esineda mitmel erineval viisil. Kõige tavalisemad diskrimineerimise vormid on otsene ja kaudne diskrimineerimine, ahistamine, korraldus diskrimineerida, ohvristamine ja mõistlike abinõude võtmisest keeldumine.

Oluline on teada viise, kuidas diskrimineerimine võib toimuda, et hinnata seda, kas sind või kedagi teist on diskrimineeritud.

Info selle osa kohta

See osa selgitab üksikasjalikumalt erinevaid diskrimineerimise vorme. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm