Millised piirangud on lubatud?

Inimõigusi saab piirata, kuid kõik piirangud peavad olema vajalikud ja põhjendatud. See tähendab, et piirangute seaduslikkuse tagamiseks peavad riigiasutused ja ametnikud järgima rangeid kriteeriume. Neid kriteeriume nimetatakse mõnikord proportsionaalsuse testiks või inimõiguste piirangute testiks.

Proportsionaalsuse test on hindamine, mida riigiametnikud peavad inimõiguste piiramisel läbi viima. See test hõlmab kõiki olulisi aspekte, mis võimaldavad riigiametnikel otsustada, kas inimõiguste piirang on vajalik ja põhjendatud. Test sisaldab kolme küsimust:

  • Kas piirangul on seaduslik alus?
  • Kas piirangul on legitiimne eesmärk?
  • Kas piirang on proportsionaalne?

Kõigile testi küsimustele tuleb vastata jaatavalt. Kui vastus mõnele neist küsimustest on eitav, ei ole inimõiguste piirang seaduslik ja sul on õigus inimõiguste rikkumise korral õiguskaitsevahendile.

Info giidi osa kohta

Selles giidi osas selgitatakse proportsionaalsuse testi ja seda, milliseid kaalutlusi tuleb testi iga küsimuse puhul arvesse võtta.

Loe lähemalt:

Viimati uuendatud 28/04/2023