Kaitstud põhiolemusega õigused

Mõned õigused ei ole oma olemuselt absoluutsed, kuid siiski ei saa neid piirata viisil, mis selle õiguse põhiolemuse ära kaotaks.

Mõnda inimõigust peetakse väga tähtsaks. Neid õigusi võib nimetada õigusteks, mille põhiolemust rikkuda ei saa. 

See tähendab sisuliselt, et nende õiguste mõningaid elemente saab piirata või nende teostamist reguleerida, kuid neid ei saa piirata nii, et nende olemus ära võetakse.

Need õigused ei ole inimõigusi käsitlevates dokumentides sõnaselgelt loetletud. Nende tunnustamine õigustena, mille põhioelmust ei saa piirata, tuleneb tavaliselt konkreetse inimõiguste dokumendi alusel loodud kohtu või ekspertasutuse praktikast. Need kohtud või ekspertasutused tõlgendavad õigusi, et teostada järelevalvet selle üle, kuidas riigid oma kohustusi täidavad ning nende otsustes on sageli arendatud ja selgitatud õiguste olemust.

näide Õigus õiglasele kohtumenetlusele on õigus, mille põhiolemust tuleb alati järgida. Seda ei saa piirata viisil, mis võtab selle olemuse ära – piirangud ei saa muuta kohtumenetlust ebaõiglaseks. Selle õiguse paljusid aspekte saab aga piirata, näiteks kohtusse pöördumise tähtaegade või edasikaebamisele seaduslike nõuete kehtestamisega.

Materjalid

Viimati uuendatud 28/04/2023