Inimõiguste giid

Kaasus

Sommerfeld vs. Saksamaa

Euroopa Inimõiguste Kohus
08.07.2003

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm