Inimõiguste giid

Kaasus

Scozzari ja Giunta vs. Itaalia

Euroopa Inimõiguste Kohus
13.07.2000

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm