Inimõiguste giid

Kaasus

Proszak vs. Poola

Euroopa Inimõiguste Kohus
16.12.1997

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm