Inimõiguste giid

Kaasus

Paul ja Audrey Edwards vs. Ühendkuningriik

Euroopa Inimõiguste Kohus
14.03.2002

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm