Inimõiguste giid

Kaasus

Kjeldsen, Busk Madsen ja Pedersen vs. Türgi

Euroopa Inimõiguste Kohus
07.12.1976

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm