Inimõiguste giid

Kaasus

Jasper vs. Ühendkuningriik

Euroopa Inimõiguste Kohus
16.02.2000

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm