Inimõiguste giid

Kaasus

Garcia Ruiz vs. Hispaania

Euroopa Inimõiguste Kohus
21.01.1999

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm