Inimõiguste giid

Kaasus

Freimanis ja Līdums vs. Läti

Euroopa Inimõiguste Kohus
09.02.2006