Inimõiguste giid

Kaasus

Brüggemann ja Scheuten vs. Saksamaa

Euroopa Inimõiguste Kohus
19.05.1976.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm