Inimõiguste giid

Kaasus

Barberà, Messegué ja Jabardo vs. Spain

Euroopa Inimõiguste Kohus
13.06.1994