Vangla juhtkond võib kehtestada distsiplinaarkaristuse, kui sa ei ole austanud vangla sisekorraeeskirju. Kõige karmim karistus, mida võidakse rakendada, on üksikvangistus.

Kõiki distsiplinaarkaristusi tuleks rakendada kirjaliku otsuse alusel ja peale nõuetekohase menetluse järgimist.

Info selle osa kohta

Giidi see osa selgitab distsiplinaarkaristuste liike ja kuidas neid kohaldada tuleks.

Viimati uuendatud 19/09/2018