Naturaalne valgus, värske õhk, sobiv temperatuur ja piisava suurusega kamber on olulised, et saaksid vanglas normaalset elu elada. Seega on tähtis, et kamber oleks sobiv selles veedetava aja kohta.

Nende põhitingimuste puudumine võib viia nii sinu vaimse kui füüsilise tervise halvenemiseni. See võib omakorda viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni.

Info selle osa kohta

Selles osas võid lugeda pikemalt valguse, värske õhu, temperatuuri ja kambri suurusega seotud miinimumnõuete kohta.

Viimati uuendatud 19/09/2018