Sa pead saama piisavalt toitu ja vett, et püsiksid tervena. Seetõttu peab vangla personal andma sulle piisavas koguses heakvaliteedilist toitu.

oluline Toidule juurdepääsu piiramist ei tohi kunagi kasutada karistusena.

Toidu kogus ja kvaliteet

Toit, mida saad, peab olema tervislik, sisaldama kõiki vajalikke toitaineid ja olema võrdselt terve päeva peale jaotatud. See tähendab, et süüa tuleks anda kolm korda päevas mõistlike vahedega. Puhas joogivesi peaks sulle alati kättesaadav olema.

Sotsiaalministeeriumi määrus nr 150 pealkirjaga „Toidunormid kinnipidamisasutustes“ sätestab, et kinnipeetavatele antakse toidunormidele vastavat toitu kolmes osas vähemalt kolm korda päevas ja kindlatel aegadel. Päevane toidunorm peab katma kinnipeetava toiduenergiavajaduse tema tegevusi arvestades.

Toit erivajadustega kinnipeetavatele

Toidu liik ja kogus, mida peaksid saama, võib sõltuda sinu vanusest, tervisest, füüsilisest seisundist ja muudest põhjustest.

näide Alaealistele või rasedatele naistele antav toit erineb tõenäoliselt teistele kinnipeetavatele antavast toidust.

Teatud ulatuses peaks vangla personal võtma arvesse sinu religioonist tulenevaid toidunõudeid. Loe lisaks vanglas oma religiooni järgimise õiguse kohta.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Toidu puudumine või selle halb kvaliteet võib viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumise või isegi piinamiseni. Kuid sellise olukorra poolt tekitatud mõju sinu füüsilisele ja vaimsele seisundile peab jõudma teatud raskuse miinimumtasemeni.

näide Kui sind jäetakse kaheks päevaks täielikult ilma toiduta, oleks see ilmne sinu õiguste rikkumine. Kuid kui saad nädal aega oma toidu kõrvale kahe leivaviilu asemel ühe viilu, ei rikuks see tõenäoliselt sinu õigusi.

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Kui keegi sureks ebapiisava toidukoguse või -kvaliteedi tõttu, rikuks see õigust elule. Loe lisaks uurimise kohustuse kohta vahi all elu kaotamise juhtumitel.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse vangla juhtkonnale. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Võid toidu kvaliteedi üle kaevata õiguskantslerile. Loe lisaks konkreetsete kaebuste kohta.

Materjalid

Viimati uuendatud 21/09/2018